Ing.arch.Václav Šafář /1942/ vystudoval Střední průmyslovou školu nábytkářskou v Bystřici p./H. 1960 a VUT Fakultu architektury v Brně 1966. Pracoval ve Stavoprojektu Ostrava a Dřevovýrobě Ostrava. Specializuje se na návrhy interiérů a výtv.umění, architekturu. V roce 1991 založil Ateliér I.T.O., kde s dalšími pracuje.

Dlouholetá práce byla mnohokrát oceněna, například hlavní realizace:
  Kino Luna v Ostravě Zábřehu 1966
  Zotavovna ROH Bílá 1982
  Interiéry  Kina ve Val.Meziříčí II.cena 1985
  II. Cena za realizaci interiéru Kina ve Val.Meziříčí 1986
  Závodní klub Přerovských strojíren 1987
  Beskydské divadlo v Novém Jičíně 1989
  Investiční banka v Přerově 1993
  Interiéry ČS pobočky v Ostravě Dubině 1994
  Interiéry komplexu vinárny hotelu Slovan Košice 1995
  Design interiérů spol. objektu Národního domu v Brušperku 1996
  Czechpol interiéry areálu ve Frýdlaně n/O. 1997
•  Interiéry fa ENTRADE A.G. palác Myslbek Praha 2001
•  Zúčastnil se mnoha soutěží a výstav architektury a umění malého formátu, doma 

i v zahraničí. Mezi hlavní ocenění patří čestná uznání na výstavách designu a soutěží DEVIDECO vypsané Design Journaul v Soulu, Korea 1988, dále čestné uznání v soutěži Dům roku 1994 /spolupráce/ v Ostravě. Nemalé jsou i projekty v zahraničí a stáže – Interiéry – Čs. velvyslanectví ve Vídni, Rakousku, Slovensku, Itálii, Rusku. V Německu podnikl pracovní stáž u firem M.Stoll, Hund a dalších.